Oddymianie i DSO

Systemy sygnalizacji pożaru

System sygnalizacji pożaru (SSP) stanowi bardzo ważne ogniwo systemu zabezpieczeń ppoż. w każdym obiekcie. Pozwala nie tylko uruchomić alarm, ale także wykryć zdarzenie pożarowe na bardzo wczesnym etapie ograniczając w ten sposób straty materialne i umożliwiając bezpieczną ewakuację osobom przebywającym w obiekcie. Dopasowanie metody detekcji do warunków panujących w budynku zapewnia najlepszą skuteczność systemu sygnalizacji pożaru.
Podczas pożaru największe niebezpieczeństwo dla człowieka stanowią dym oraz trujące gazy: 9 na 10 osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami spalinowymi. W zamkniętej przestrzeni trujący dym bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ciągi ewakuacyjne i ratunkowe w budynku zostają odcięte. Dlatego tak wielkie znaczenie ma sprawnie i szybko działający system oddymiania.

Systemy sygnalizacji pożaru