RCP

KONTROLA DOSTĘPU

Tradycyjne zamki mechaniczne coraz częściej zastępowane są elektroniczną kontrolą przejść. Jest to powszechne rozwiązanie stosowane szczególnie w biurach, zakładach pracy, instytucjach publicznych, hotelach itp. Głównym zadaniem systemu jest szybkie i sprawne zarządzanie dostępem do pomieszczeń, skutecznie eliminując przy tym wejście niepożądanych osób. Rozwiązanie zawiera przydatną funkcje jaką są harmonogramy definiujące dni oraz godziny, w których możliwe jest wejście. Skuteczną kontrolę systemowych przejść umożliwia ich ciągła rejestracja i podgląd na żywo oraz w postaci historii zdarzeń. Otwieranie drzwi może być realizowane za pośrednictwem kart i breloków zbliżeniowych, pilotów lub odcisku linii papilarnych. W zakładach pracy świetnym uzupełnieniem tego rozwiązania jest system Rejestracji Czasu Pracy. Umożliwia on elektroniczną kontrolę czasu pracy pracownika. Generuje odpowiednie raporty, które są podstawą do rozliczeń finansowych z pracownikiem. Wszystko po to, aby maksymalnie uprościć prace działu kadrowego firmy eliminując przy tym ewentualne błędy ludzkie.

Kontrola dostępu